Stosowane metody i zabiegi

METODA NDT BOBATH

Metoda terapeutyczna NDT Bobath dla osób dorosłych to koncepcja rehabilitacji przewidziana dla pacjentów po przebytym udarze mózgu lub innych urazach mózgowo czaszkowych.

Metoda ta odpowiednio opracowana i zróżnicowana stosowana jest z powodzeniem u osób dorosłych z neurogennymi zaburzeniami ruchu o charakterze zapalnym, zwyrodnieniowym czy urazowym. Największe jednak zastosowanie znalazła w przypadku rehabilitacji pacjentów po przebytym udarze mózgu. Metoda terapeutyczna Bobath opiera się na badaniu i terapii pacjentów z zaburzeniami CUN (centralny układ nerwowy) rozwiązująca problemy i zaburzenia funkcji, ruchu i tonusu mięśniowego. W koncepcji kładzie się szczególny nacisk na normalizację napięcia mięśni odpowiadających za prawidłową postawę i prawidłowy wzorzec ruchowy. Poprzez różne oddziaływania dąży się do wyhamowywania reakcji nieprawidłowych. NDT Bobach jest koncepcją, która nie określa sztywnych ram terapii i jest podatna na ciągłe polepszanie i modyfikowanie oddziaływań tak, aby osiągać zadawalający dla pacjenta efekt.