Stosowane metody i zabiegi

METODA TERAPEUTYCZNA CYRIAX

Podstawowym założeniem Medycyny Ortopedycznej wg Cyriax'a jest leczenie wzorca klinicznego. Przez zaproponowany w metodzie wywiad i badanie funkcjonalne uzyskujemy kompletną informacje na temat badanego pacjenta. Symptomy i objawy są interpretowane i skatalogowane w formie "wzorców klinicznych". "Wzorzec kliniczny" jest szczególnym zachowaniem się zaburzeń lub grup zaburzeń. Dla wszystkich obrazów klinicznych metoda oferuje lokalne, bezpośrednie, sprawne i korzystne ekonomicznie leczenie.

Prawidłowa droga do uzyskania dokładnej diagnozy wg metody Cyriax:

 • dobry wywiad
 • badanie funkcjonalne wszystkich struktur w okolicy uszkodzenia
 • szukać nierozerwalnych prawdopodobieństw
 • zwracać uwagę na pojawiające się dzwonki alarmowe
 • szukać obiektywnych objawów
 • oceniać czucie końcowe
 • używać zasady selektywnego napięcia
 • używać ruchów fizjologicznych
 • oceniać struktury inert - niekurczliwe i kontraktil - kurczliwe
 • skoncentrować się na tym bólu
 • prosić pacjenta o współpracę
 • brać pod uwagę osobowość pacjenta
 • utrzymywać równowagę pomiędzy łatwowiernością i nadmiernym sceptycyzmem
 • prosić o badania obrazowe, kiedy to konieczne

Leczenie zgodnie z logiką Dr Cyriax'a jest niezależnie od zastosowanych środków efektem szczegółowych poszukiwań diagnozy w czasie badania klinicznego. Dlatego nie jest ważne, co się stosuje, ważne jest, dlaczego.

W terapii wykorzystywane są poniżej przedstawione środki terapeutyczne:

 • głęboki masaż poprzeczny
 • mobilizacje/manipulacje
 • naciąganie torebki
 • trakcja
 • a dla lekarzy poprzez infiltrację czy wstrzyknięcia dostawowe