Stosowane metody i zabiegi

METODA S-E-T "SLING EXERCISE THERAPY"

Koncepcja ta jest rozwinięciem zasad ćwiczeń w odciążeniu. Znajduje zastosowanie zarówno w usprawnianiu: w okresie ostrym i przewlekłym jak i u osób zdrowych jako profilaktyka oraz forma rekreacji i sportu. Podczas ćwiczeń prowadzonych zgodnie z zasadami koncepcji SET można wykorzystywać bardzo bogate wyposażenie dodatkowe.

Metoda SET to bardzo szeroko rozumiana diagnostyka. Główną zasadą jest tu wyszukiwanie najsłabszego ogniwa. Pod tym pojęciem rozumie się mięsień, który jest zbyt słaby by współpracować z innymi w czasie wykonywania zadania ruchowego. Wyszukiwanie słabego ogniwa polega na stopniowym utrudnianiu podczas wykonywania czynności kompleksowej, aż do momentu, kiedy pacjent będzie niepoprawnie wykonywał dane ćwiczenie lub też pojawią się dolegliwości bólowe. W tych sytuacjach doświadczony terapeuta, prowadząc bardziej dokładną diagnostykę może bez problemu wykryć osłabioną strukturę zarówno czynną jak i bierną.

Badanie słabego ogniwa polega na:

  • badaniu funkcjonalnym w łańcuchu kinematycznym zamkniętym
  • badaniu poszczególnych mięśni w łańcuchu kinematycznym otwartym

Leczenie słabego ogniwa polega na:

  • ćwiczeniu słabych mięśni w pozycjach izolowanych w łańcuchach otwartych
  • treningu funkcjonalnym w łańcuchu zamkniętym

W koncepcji SET bardzo ważne jest indywidualne podejście do pacjenta. Należy, zatem dopasować tak poziom trudności ćwiczeń by mogły być one wykonywane ze znacznym wysiłkiem, jednak zawsze poprawnie i bez bólu. W związku z powyższym autorzy metody SET opracowali szereg zasad zwiększających trudność.

Zasady: stopniowe zwiększanie działania siły grawitacji, stopniowe wydłużanie dźwigni siły, zastosowanie ruchomego podłoża, wydłużanie czasu trwania pozycji końcowej 4-30sek, zwiększanie liczby powtórzeń w serii 3-8 powt., zwiększanie liczby serii 1-3.