Stosowane metody i zabiegi

KOMPLEKSOWA TERAPIA PRZECIWOBRZĘKOWA

Rak sutka często zwany rakiem piersi należy do jednych z najczęstszych i najbardziej niebezpiecznych nowotworów złośliwych. Kobiety z rozpoznanym rakiem sutka są poddawane: leczeniu chirurgicznemu, radioterapii i chemioterapii, leczeniu hormonalnemu lub skojarzonemu. Leczenie operacyjne zazwyczaj polega na odjęciu sutka oraz usunięciu okolicznych węzłów chłonnych. Następstwem usunięcia piersi może być, (choć niekoniecznie) obrzęk limfatyczny, występujący jednak u znacznej liczby kobiet poddanych mastektomii. Jedną z głównych przyczyn zastoju odpływu chłonki jest usunięcie węzłów chłonnych pachowych strony operowanej.

Głównym celem KTO (kompleksowej terapii obrzękowej) jest wczesna diagnostyka oraz leczenie obrzęku limfatycznego kobiet po mastektomii oraz zapewnienie kompleksowego leczenia fizjoterapeutycznego, mającego na celu likwidację obrzęku limfatycznego, uelastycznienia blizny pozabiegowej oraz korekcji patologicznej postawy ciała.

Rehabilitacja ta oparta jest na programie umożliwiającym uzyskanie optymalnej sprawności psychofizycznej, który zawiera w swej treści odpowiednio dobrane zestawy ćwiczeń. Jej celem jest:

  • zwiększenie zakresu ruchomości w stawie barkowym po stronie operowanej oraz zwiększenie siły mięśniowej kończyny
  • niedopuszczanie do zastoju chłonnego w okolicy kończyny i w samej kończynie
  • minimalizowanie obrzęku dzięki zastosowaniu specjalistycznych ćwiczeń i zabiegów fizykalnych
  • korekcja wad postawy
  • pozytywny wpływ na psychikę chorych

W Naszym gabinecie proponujemy pacjentom: masaż limfatyczny, kompresjoterapia (bandażowanie obrzękniętej kończyny / zakładanie produktów uciskowych), ćwiczenia rehabilitacyjne. Zajmujemy się nie tylko pacjentami po mastektomii ale wszystkimi, którzy cierpią z powodu obrzęków limfatycznych zarówno kończyn górnych jak i dolnych.