Stosowane metody i zabiegi

FIZYKOTERAPIA

ELEKTROTERAPIA

Elektrolecznictwem lub elektroterapią nazywa się dział lecznictwa fizykalnego, w którym wykorzystuje się do celów leczniczych prąd stały oraz prądy impulsowe małej i średniej częstotliwości. Stymulacja za pomocą prądu elektrycznego stosowana jest do badania i leczenia tkanki nerwowej i mięśniowej. Stosowana jest powszechnie w terapii fizykalnej do leczenia różnych stanów patologicznych tkanki nerwowo-mięśniowej, polepszania lokalnego krążenia i zdrowienia tkanek, zmniejszenia bólu, zwiększania zakresu ruchu i siły mięśniowej. Wiele różnorodnych czynników fizykalnych stosowanych w terapii charakteryzuje się bardzo ważną wspólną cechę, czyli zdolnością do przyspieszania zdrowienia uszkodzonych tkanek, choć efekt ten powstaje dzięki różnym mechanizmom.

Podstawowe efekty uzyskiwane w tkankach podczas działania energii elektrycznej obejmują zmiany chemiczne, pobudzanie skurczu mięśnia i zmianę percepcji bólu, grzanie tkanek przez działanie prądu wielkiej częstotliwości (zmiany są na tyle szybkie, że tkanka pobudliwa nie jest w stanie zareagować na nie). Terapia prądem elektrycznym pobudza zdrowienie przez wykorzystanie skutków bioelektrycznych.

Cele elektroterapii: działanie na objawy wtórne choroby lub urazu w celu łagodzenia odczuć bólowych, poprawy ukrwienia, zmniejszenia napięcia mięśni szkieletowych, poprzecznie prążkowanych i gładkich, pobudzenia skurczu mięśni osłabionych i odnerwionych oraz osiągnięcia korzystnego punktu wyjścia do rozpoczęcia zabiegów fizjoterapeutycznych.

ŚWIATŁOLECZNICTWO

Światłolecznictwo jest uznaną metodą leczenia wykorzystującą części promieniowania elektromagnetycznego o określonych długościach fali na organizm ludzki.

LAMPA SOLLUX - służy do wykonywania zabiegów nagrzewania z wykorzystaniem energii cieplnej emitowanej przez żarówkę. Do lampy używa się filtrów, które zmieniają widmo promieniowania, co ma wpływ na zdolność penetracji w głąb skóry lub tkanki podskórnej. Lampa z filtrem niebieskim zmniejsza penetrację promieni IR i ich właściwości cieplne, wzmaga działanie łagodzące i przeciwbólowe promieniowania. Filtr czerwony ogranicza skutek biologiczny do działania promieniowania IR oraz promieni czerwonych widzialnych.

Terapia światłem BIOPTRON może być stosowana zarówno jako kuracja uzupełniająca, wspierająca inne zabiegi medyczne jak też w formie monoterapii przy pewnych wskazaniach.

BIOPTRON - to doskonała terapia: wspomagająca proces gojenia się ran, uśmierzania bólu, leczenia schorzeń dermatologicznych i problemów skóry, z powodzeniem stosowana w pediatrii. Właściwości charakterystyczne światła BIOPTRON umożliwiają mu penetrację nie tylko skóry, lecz również tkanek pod nią. W ten sposób pozytywny efekt światła BIOPTRON nie jest ograniczony do leczonego miejsca skóry, lecz ma także korzystny wpływ na cały organizm. Światło BIOPTRON ma właściwości biostymulacyjne: przy kontakcie ze skórą stymuluje ono światłoczułe struktury międzykomórkowe i molekuły. To inicjuje reakcje łańcuchowe w komórkach i wyzwala tak zwane reakcje wtórne, które nie ograniczają się wyłącznie do obszaru skóry.

ULTRADŹWIEKI

Podstawowe działanie to tzw. mikromasaż tkanek, będący skutkiem wahania ciśnień w przebiegu fali ultradźwiękowej. Efekt zależy od miejsca stosowania - dużą „dźwiękochłonność" wykazuje tkanka nerwowa, mniejszą mięśniowa, a najmniejszą tkanka tłuszczowa.

Zastosowanie:

  • w chorobach zwyrodnieniowych stawów i kręgosłupa (osteofity)
  • w "ostrodze piętowej"
  • w stanach pourazowych: złamaniach, zwichnięciach, skręceniach, naderwaniach tkanek miękkich, krwiakach
  • w chorobach reumatycznych
  • w chorobach neurologicznych: neuralgiach, zapaleniach nerwów

Działanie: przeciwzapalne, przeciwbólowe, cieplne, zmniejszenie napięcia mięśni, rozszerzanie naczyń, co poprawia ukrwienie, pobudzanie żywotności, uwalnianie związków czynnych biologicznie, utlenianie tkanek, hamowanie układu współczulnego, hamowanie stanów zapalnych, wzmaganie przepuszczalności błon komórkowych, zmiana odczynu tkanek w kierunku zasadowym, wpływ na enzymy ustrojowe.