Gimnastyka dla seniorów

Są to zajęcia skierowane do osób starszych, które nie odnajdują się w fitness klubach czy na siłowniach, a chcą utrzymać bądź poprawić swoją kondycję fizyczną.

Na wstępie osoby chętne wypełniają ankietę dotyczącą ich bieżącej aktywności i aktualnego stanu zdrowia, która ma na celu określenie ich możliwości oraz odpowiedni dobór ćwiczeñ.

Uczestniczący w zajęciach zdobywają również przydatną wiedzę z zakresu różnych form aktywności, takich jak ćwiczenia wzmacniające, ogólnokondycyjne, poprawiające wytrzymałość bądź zakres ruchów w stawach, czyli poprawiające ogólną formę i aktywność.