Masaż

Masaż korzystnie oddziałuje na następujące tkanki: tkankę skórną, mięśniową, stawy i aparat więzadłowy a także na układy: układ krwionośny, chłonny, nerwowy, oddechowy, pokarmowy, wydalniczy, kostny – stawy, oraz na przemianę materii poprzez:
  • usuwanie ze skóry obumarłych komórek naskórka
  • poprawę czynności wydalniczej gruczołów łojowych i potowych
  • rozszerzenie naczyń skórnych, przez co poprawia się odżywienie skóry i znajdujących się w niej gruczołów
  • przyśpieszenie obiegu krwi i chłonki w naczyniach skórnych, dzięki czemu z jednej strony następuje bardziej aktywne dostarczanie tkankom i organom substancji odżywczych oraz tlenu a z drugiej strony - szybsze wydalanie produktów przemiany materii
  • zwiększenie zdolności mięśni do pracy(po 5 - minutowym masażu zdolność do pracy zmęczonego mięśnia wzrasta 35 krotne)
  • pobudzenie włókien mięśniowych do skurczu i podniesienie ich napięcia, co zapobiega zanikom mięśniowym
  • zwiększenie elastyczności i wytrzymałości ścięgien, więzadeł i zarazem stopnia ruchomości stawu
  • przywracaniu zdolność stawów do pracy
  • pobudzenie układu krwionośnego i limfatycznego do pracy, co powoduje wzmożenie zasilania organów w tlen i substancje odżywcze

Masaż w zależności od potrzeby może działać pobudzająco bądź też uspokajająco. Zabieg ten przyśpiesza cyrkulacje krwi w naczyniach krwionośnych, a tym samym zwiększa ilość krwi dostarczanej do płuc, gdzie następuje wymiana gazowa. Pod wpływem masażu polepsza się działanie układu oddechowego, wzrasta ilość krwi bogatej w tlen. Masaż wpływa na układ pokarmowy polepszając jego ukrwienie, co w znacznym stopniu poprawia trawienie i przyswajanie substancji odżywczych, a także przyspiesza wydalanie z przewodu pokarmowego produktów niestrawionych. Pod wpływem masażu zwiększa się ilość krwi przepływającej przez nerki, przez co poprawia się ich czynność filtracyjna i lepiej wydalane są substancje przemiany materii.